​អ៊ីស្រាអែល ស្ពឹក​មុខ​ពេល​ដឹង​ថា​អតីតរដ្ឋមន្ត្រី​មួយ​រូប​របស់​ខ្លួន​គឺជា​ចារកម្ម​របស់​អ៊ីរ៉ង់ – CEN