​បែកធ្លាយ​សម្រស់​កូនស្រី នាយ​កុយ ដែល​អ្នកគាំទ្រ​ជាច្រើន​ពុំដែល​បាន​ស្គាល់​ពីមុន – CEN