​គួរឲ្យ​អាណិត​ក្មេង​ស្រី​នៅ​ជនបទ ដែល​ចេះដឹង​មុន​អាយុ មិន​ដូច​ក្មេង​ទីក្រុង​សោះ​ (មានវីដេអូ) – CEN