ប្រធានាធិបតី Trump និង​ប្រធានាធិបតី Putin សន្ទនា​ខ្លី​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ APEC រីឯ​ជំនួប​រវាង​មេដឹកនាំ​ទាំង​២ កំពុង​មានមតិ​លើកឡើង​ផ្ទុយគ្នា​ – CEN