រំលោភ​ក្មេង​ម្នាក់​មិន​ស្កប់ ប៉ង​រំលោភ​ក្មេងស្រី​អាយុ​៣​ឆ្នាំ​ម្នាក់ទៀត ចុងក្រោយ ត្រូវ​ប្រជា​តុលាការ​ចាប់ចង​ស្លាបសេក​វាយ​ឡើង​ទ្រោម (​វីដេអូ​) – CEN