​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​អាមេរិក​ប្រចាំ UN ប្រកាស​ដកថយ​ចេញពី​ក្រុមប្រឹក្សា​សិទ្ធិមនុស្ស​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ – CEN