សិល្បៈ​សាក់​រូប ៖ សាក់​ចេះ​និយាយ ​ធ្វើឱ្យ​មនុស្ស​វាល់​លាននាក់​ស្រក់​ទឹកភ្នែក​(មានវីដេអូ) – CEN