ហេតុអ្វី​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កាណាដា បោះបង់ចោល​អង្គប្រជុំ TPP នា​នាទីចុងក្រោយ​? – CEN