​ក្រុមហ៊ុន​ទេសចរណ៍​ចិន ទិញ​ប៉ះ​សំបុត្រ​ទស្សនា World Cup ក្លែងក្លាយ​ធ្វើឲ្យ​ភ្ញៀវ​ទេសចរ ខកចិត្ត​យ៉ាងខ្លាំង – CEN