លួច​ទូរស័ព្ទ​បាន​ហើយ​យក​ Account FB ម្ចាស់​ទូរស័ព្ទ​យកមក​Live ត្រូវបាន​ស្រាវជ្រាវ​ឃាត់ខ្លួន​ជនសង្ស័យ​ម្នាក់​ – CEN