​បែកធ្លាយ​មុខមាត់​ពិត​ម្ដាយ​របស់ សាត រស្មី ឃើញ​ហើយ​ហួសចិត្ត​ ​ – CEN