អេ​ហ្ស៊ីប​-​រុស្ស៊ី ៖ ម្ខាង​ត្រៀម​វិល​ទៅ​ស្រុក ខណៈពេល​ក្រុម​ម្ចាស់ផ្ទះ ត្រៀម​ប្រកួត​ជុំ​បន្ត​ – CEN