យក​គភ៌​មាន​អាយុ ១៩​សប្តាហ៍ ធ្វើការ​វះកាត់​ឆ្អឹងខ្នង​ម្តាយ រួច​ដាក់​ត្រឡប់​ចូល​ក្នុង​ពោះ​ម្តាយ​វិញ ហើយ​ទារក​នេះ “​បន្តជីវិត​” រហូត​គ្រប់​ខែ ដែល​ពុំ​ធ្លាប់មាន​ (មានវីដេអូ) – CEN