មេក្រុម​ជម្រើសជាតិ​អង់គ្លេសរ​អ៊ូរ​រឿង​ឈ្មួញ​រុស្ស៊ី​យក​រូប​របស់​ខ្លួន​ទៅ​បោះពុម្ព​លើ​តុ​ក្កតា – CEN