សំរាម​ប្លា​ស្ទិក អេឡិចត្រូ​វនិច ហើ​សំរាម និង​សំរាម កំពុង​បុក​សម្រុកចូល​ប្រទេស​វៀតណាម ចុះ​ស្រុក​យើង​វិញ​យ៉ាងម៉េច​ដែរ​? (មានវីដេអូ) – CEN