ប្រឡាយ​អូរ​អា​គុជ​នៅ​ខណ្ឌ​សែន​សុខ កំពុង​ត្រូវបាន​គេ​ចាក់​ដី​រំលោភ យក​ធ្វើជា​កម្មសិទ្ធិ​ហើយ ចុះ​ទឹក​ហូរ​ទៅណា​ទៅ? ច្បាស់​ជា​លិចលង់​លំនៅដ្ឋាន ប្រជាពលរដ្ឋ​ធ្ងន់ធ្ងរ​! – CEN