ម្តាយ​ម្នាក់​រន្ធត់​ចិត្ត​យ៉ាង​ខ្លាំង​ ខណៈ​ឃើញ​វីដេអូ​​កូន​ស្រី​ខ្លួន​ត្រូវ​គេ​ព្រួត​វាយ​ធ្វើ​បាប​​យ៉ាង​សាហាវ​ និង​អំពាវនាវ​សាលា​ធ្វើ​រឿង​មួយនេះ…​ (វីដេអូ) – CEN