​លោក អ៊ឹម ជីវ៉ា កំពុង​ជួប​ទុក្ខ​ធំ​ក្នុង​ជីវិត តែ​ហាមាត់​និយាយ​មិន​រួច​? – CEN