រ៉ូ​ប៊ីណេ​ទឹក​នៅ​កណ្តាលវាល តែ​មាន​ទឹក​ហូរ​រហូត ដឹង​ទេ​ថា​មកពី​មូលហេតុ​អ្វី​? (មានវីដេអូ) – CEN