កណ្តុរ​ខាំ​ខ្ទេច​លុយ​ប្រមាណ ២.០០០​ដុល្លារ ក្នុង​ម៉ាស៊ីន ATM – CEN