ប្រធាន​ក្រុមការងារ​ចុះជួយ​ឃុំ​ថ្នា​ធ្នង់ ​ស្រុក​រំដួល ​ខេត្ត​ស្វាយរៀង ​ប្រាប់​សមាជិក​បក្ស ត្រូវ​ត្រៀម​ឯកសារ​ឲ្យបាន​គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បី​ទៅ​បោះឆ្នោត និង​កុំ​ជឿ​តាមការ​ញុះញង់​របស់​បុគ្គល​មួយចំនួន​ – CEN