សកម្មភាព​របស់​មន្ត្រី​ជំនាញ​កាំកុងត្រូល​ខេត្តតាកែវ បាន​ធ្វើអោយ​ពលរដ្ឋ​និង​អាជីវករ​ជាច្រើន​បាន​យល់ដឹង​ពី​កត្តា​ផលប៉ះពាល់​សុខភាព​ដោយសារ​ការបរិភោគ​ម្ហូបអាហារ​ដែល​ផ្ទុក​ឬ​លាយ​សារធាតុ​គីមី​ – CEN