ទីបំផុត​! ស្រី​ស្អា​តរាំ​បទដ៏ល្បី «​តាក់​ទីងទ័ងៗ​» ​ប្រឈម​ជាប់ពន្ធនាគារ​…​ឆ្នាំ ក្នុងករណី​ផ្សព្វផ្សាយ​វេ​ប​សាយ​ភ្នាល់​ល្បែង – CEN