​តុលាការ​ឃុំខ្លួន​ជនជាតិ​ចិន​១០​នាក់​ពី​បទ ហិង្សា​ដោយ​ចេតនា​មាន​ស្ថាន​ទម្ងន់​ទោស​ – CEN