អាវុធហត្ថ ចាប់​ឈើ​អារ​ជ្រុង​លេខ​១​ជា​ង១០០​កំណាត់ ដែល​ឈ្មួញ​លាក់​នៅ​ឃុំ​អូរ​គ្រៀង​ – CEN