បុរស​ម្នាក់​ស្លៀក​រ៉ូប​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ឈរ​នៅ​តាម​ដង​វិថី ព្រោះតែ​ងឿងឆ្ងល់​ពេល​សួរ​នាំ​ទៅ​ទើប​ដឹងថា​… – CEN