ផ្តល់​ហិរញ្ញវត្ថុ​បន្ថែម​ចំនួន ១១០​លាន​ដុល្លារ ស្តារ​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤ និង​កំពង់ផែ​សមុទ្រ​ទឹក​ជ្រៅ​ឡើងវិញ​ – CEN