យុវជន​ម្នាក់​ប្តឹង​ឪពុកម្តាយ​ទារ​សំណង ២៥០.០០០​ដុល្លារ ដោយសារ​តែ​ដាក់​ឈ្មោះ​ឲ្យ​ខ្លួន​អាក្រក់​ពេក​ – CEN