​ភរិយា​សហាយស្មន់​រួច​លែង​ប្តី​ចោល ក្រោយ​រៀបការ​បាន ៦​ថ្ងៃ មូលហេតុ​ព្រោះតែ​ម្នាក់​ក្រោយ​វា​ពូកែ​…​ជាង​ – CEN