ទោះបី​ត្រូវ​ថ្កោលទោស​យ៉ាងណាក្ដី ក៏​ពិធីបុណ្យ​សាច់​ឆ្កែ​នៅ​ចិន​មាន​មនុស្ស​ចូលរួម​ពពាក់ពពូន​ដដែល​ – CEN