បុគ្គ​លិក​អង្គ​ការ Save children ៤​នាក់ បាន​ស្លាប់ និង​របួស​ធ្ងន់​ស្រាល​ជាង​១០​នាក់ ក្នុង​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរា​ចរបង្ក​ដោយ​ខ្លួន​ឯង – CEN