​ល្បិច​ថ្មី ដើម្បី​ទារលុយ​ពី​ម្ចាស់​ឡាន ឃើញ​ហើយ​គួរ​ឲ្យ​ស្អប់ខ្ពើម​បំផុត (​វីដេអូ​) – CEN