អាជ្ញាធរខេត្ត​រតនគិរី​និង​ខេត្តព្រះវិហារ រួមគ្នា​ដាំ​ដើមឈើ​គគីរ​និង​កូន​ធ្នង់ ដើម្បី​ការពារ​ថែរក្សា​ដើមឈើ – CEN