​មាន​អ្នក​ជំពាក់​លុយ​ហើយ​មិន​សង ទើប​អ្នកនាង យក់ ថិ​ត​រដ្ឋា ផ្ញើ​សារ​ទៅជូន​បែបនេះ – CEN