សាហាវ​ជាង​ពួក​ភេរ​វករ​ទៅទៀត ខណៈពេល​កណ្តុរ​ធំៗ​ប៉ុន​ឆ្មា ធ្វើការ​វាយប្រហារ​លើ​ទីប្រជុំជន​មួយ ធ្វើឲ្យ​ពលរ​ដ្ឋលែង​ដេ​កពួន​បាន​ – CEN