នាទី​ដែល Messi ឱនក្បាល​ចាកចេញ​ពី​ទីលាន​ប្រកួត បន្ទាប់​ពី​ចាញ់ 0-3 ក៏​ជា​ពេល​ដែល​អ្នកគាំទ្រ​ចាប់ផ្តើម​កម្ទេច​ទូរទស្សន៍​ចោល ប៉ុន​តែ​ពេល​ដែល​ដឹង​ថា Nigeria ឈ្នះ ទើប Messi មានទឹក​មុខស្រស់​បន្តិច​ឡើងវិញ (មានវីដេអូ) – CEN