កម្មវិធី​ប្រកួត​បាល់ទាត់ World Cup ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី ២៤ មិថុនា ២០១៨ – CEN