ទេព​អប្សរ​​នៅ​​ប្រាសាទ​អង្គរ​វត្ត​​មាន​​រូ​ប​​រាង​​ដូច​​ស្ដ្រី​​កុល​សម្ព័ន្ធ​​ខ្មែរ​លើ​ – CEN