ស្តាប់​ម្ចាស់​កុងស៊ីបញ្ចាំ​វៀតណាម​និយាយ​រឿង​ភ្នាល់​បាល់ World Cup ពិតជា​…​ញាក់សាច់ !! – CEN