ទំនាស់​ដីធ្លី នៅ​ស្រុក​ត្រាំកក់ រវាង​ប្រជាពលរដ្ឋ​និង​អ្នកមានអំណាច ត្រូវបាន​រាជរដ្ឋាភិបាល​សម្រេច​ចេញ ស​.​ជ​.​ណ ប្រគល់​ដី​ជូន​តាម​ទំហំ​នៃ​ការរស់នៅ អាស្រ័យ​ផល​ជាក់ស្តែង​ឲ្យ​ទៅ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដើម្បី​បញ្ចប់ទំនាស់​ – CEN