កីឡដ្ឋាន​ស្រុក​កោះធំ ត្រូវបាន​បើកដាក់​អោយប្រើ​ប្រាស់ មាន​តារាង​បាល់ទាត់​ទំហំ​ស្តង់ដារ​អន្តរជាតិ និង​ទីលានកីឡា​ផ្សេងៗ​ – CEN