ផ្ទះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ រស់​នៅលើ​បឹង ក្រោយ​វត្ត​តំបូក​ខ្ពស់ ជាច្រើន​គ្រួសារ ត្រូវ​អគ្គិភ័យ​ឆាប់ឆេះ​អស់​ – CEN