សច្ចា​នឹង​… ស្រាត​អស់ ដើម្បី​បាល់ទាត់​ពិភពលោក ល្បិច​ឡង់សេ​ស៊ី​ពាន World Cup របស់​តារា​សម្តែង​ចិន​ – CEN