ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយអគ្គីភ័យសំណង់មិនរៀបរយ ភូមិក្បាលទំនប់៣ចំនួន ៣៥ គ្រួសារទទួលអំណោយពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជារាជធានី – CEN