អា​ហ្ស​ង់​ទីនៈ គ្រូបង្វឹក Sampaoli ត្រូវបាន​ដកហូត​អំណាច ខណៈពេល Messi មាន​សិទ្ធិ​ស្វ័យ​សម្រេច​ពី​ការរៀបចំ​កីឡាករ​ប្រកួត​ជាមួយ Nigeria – CEN