សម្ពោធ​មហា​កុដិ​សមិទ្ធផល​នានា​នៅក្នុង​វត្ត​ព្រៃ​គគីរ​ដួច​ – CEN