ចាប់​ជនជាតិ​វៀតណាម​ម្នាក់ ករណី​ធ្វើ​សកម្មភាព ភ្ជង់​ប្លន់​ប្រដាប់អាវុធ​ – CEN