ធ្លាប់តែ​លឺ​គេ​រត់ពន្ធ​…​គ្រឿងញៀន តែ​ពេល​ឃើញ​មនុស្ស​ត្រូវបាន​គេ​រត់ពន្ធ​បែបនេះ ពិតជា​រឿង​គួរ​ឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល​!! – CEN