សហភាព​អឺរ៉ុប ផ្តល់​ជំនួយ​ចំនួន ៣,៥​លាន​អឺរ៉ូ ដល់​សាលាក្តី​ខ្មែរក្រហម​ – CEN