គ្រោង​ស្ថាបនា​ផ្លូវ​បេតុង​២​ខ្សែ តាម​សំណូមពរ​និង​ការស្នើសុំ​ពី​ប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុង​សង្កាត់​ឱ​ឡោក​ – CEN